18 / June / 2004  


       天大概是個好日子吧!

     讓我來到聖多里尼島的第二天下午, 就巧遇當地的婚禮 .  
            

     咦? 騎在驢上的新娘沒有戴頭紗耶 ! 看起來感覺不太習慣 .
             大概只有這裡的新娘需要戴太陽眼鏡吧! 日頭赤燄燄 ~~
          太陽眼鏡顯然比頭紗有用...... 
            吼~~ 看她還一付不怕曬黑的表情, 太陽儘管照過來吧
! ! 

   這一票親友隨行在後 ,人群也逐漸走遠 ; 我不夠好奇, 所以沒有跟過去探個究竟 ~~
     好啦! 新娘已經走遠了,  收工啦 ! 你還在看什麼 ?   

 

    全站熱搜

    Barbie99 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()