Libera合唱團是來自英國少年的男高音合唱團,每個少年

的嗓音,都有如天籟般 ,音色純淨無瑕~

  Libera是自由的意思,不知為何台灣的唱片公司要取名為"天

使之翼合唱團" ? 雖然很優美,不過我還是比較喜歡原名.

 這個合唱團已經出了好幾張專輯,其中Sempiterna這首歌,我

一次聽到,就喜歡上它了; 也是我覺得它所有歌曲裡,最好聽

首, 所以要很用力地介紹給大家~~

 在中間段男高音"啊~~ "的獨唱時,聽得我身體一陣發麻,每

個音已穿透到我的骨頭裡. 

 歌曲的整體感覺,宛如遇見天堂,是首不能不聽的好曲喔!

 

 

                    

             

                           想要進一步了解Libera合唱團的人,

          可以去看看它英文官網喔!

            

 

 

全站熱搜

Barbie99 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()